Om Therése

Leg. psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling.

Start 5 Om Therese

Jag är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av yrket inom offentlig samt privat sektor. Mina senaste anställningar inom primärvård samt privat psykoterapeutisk verksamhet har bidragit till en god erfarenhet av psykologiskt behandlingsarbete med vuxna och ungdomar med depressiva syndrom, ångesttillstånd, fobier, stress- och utmattning, sömnproblematik, smärta och fysisk ohälsa samt kris-och sorgereaktioner. Jag har även god vana av parterapi och av föräldrastöd.

I tidigare tjänster som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatri samt skola och förskola har jag genomfört behandlingsarbete med familjer med barnperspektivet och barnets behov i fokus. Jag har lång erfarenhet av arbete med familjer som drabbas av kris och sorg, och är sedan en längre tid gruppledare i samtalsgrupper för barn och ungdomar vars förälder har dött (www.sunnanang.se.)

I samtliga tidigare tjänster har handledning och konsultation, dels med individuella yrkesutövare dels med grupper, utgjort en del av mitt arbete som upplevts mycket meningsfullt och givande. Jag har nyligen gått en specialistkurs inom handledning, konsultation, grupputveckling och ledarskap för att stärka min kompetens inom området.

Jag går specialistutbildning med inriktning psykoterapi och psykologisk behandling och fortbildar mig kontinuerligt inom de metoder som jag arbetar med, såsom i KBT, ACT, CFT och metoder för parterapi. Detta för att säkerställa att klienter erbjuds en välbeprövad, forsknings- och evidensbaserad behandling hos mig.

Legitimerad psykolog är en skyddad titel som utfärdas av Socialstyrelsen. Psykologutbildningen är en femårig universitetsutbildning som följs av ett års praktisk tjänstgöring innan legitimation. Legitimation innebär att psykologen står under statlig tillsyn och följer patientsäkerhetslagen. Som psykolog arbetar man i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jag är medlem i Sveriges psykologförbund och i Psykologföretagarna samt följer de etiska principer som är utfärdade av förbundet.

Varmt välkommen att ta kontakt!

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.