Personlig utveckling

En individuell samtalskontakt för personlig utveckling.

Start 5 Personlig utveckling

En individuell samtalskontakt kan ibland handla om att du behöver stöd eller råd i den livssituation som du befinner dig, att du upplever behov av utveckling inom något livsområde, att du befinner dig i en förändringsprocess eller i ett beslutsfattande som du önskar stöd i; Att kunna hantera livet på bättre sätt för att också kunna uppleva en bättre hälsa och ett större välbefinnande. I en individuell  samtalskontakt kan vi även skapa rum för mer existentiella funderingar, och för större frågor kring tro och liv. 

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Individ:

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.