Samtalsstöd

Samtalsstöd till barn och ungdomar vid kris och sorg.

Start 5 Samtalsstöd

När en familj genomgår en svårare förändring, en kris eller drabbas av en förlust förändras tillvaron på många sätt både för de vuxna och för barnen i familjen. Det viktigaste för ett barn är då att få uppleva närhet och gemenskap, trygghet, att tillvaron så långt det är möjligt får fortsätta såsom normalt, att barnet görs delaktigt och får hjälp till att förstå det som inträffat utifrån sin nivå och sitt perspektiv. Barn reagerar på en mängd olika sätt vid sorg, på sätt som påminner om de vuxnas reaktioner och på mer åldersspecifika sätt relaterat till deras utvecklingsfas.

När sorgen tar sig olika uttryck kan det vara svårt att mötas och stötta varandra inom familjen. Som förälder kan det också vara svårt att stötta sitt barn, och se till barnets behov i sorgen då man själv är starkt påverkad av sorgen. Det är då viktigt att barnet erbjuds detta stöd i en vuxen person utanför familjen. Detta kan ibland möjliggöras inom barnets nätverk men ibland finns behov och önskemål om en professionell samtalskontakt.

Läs gärna mer om sorg hos barn och unga här.

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Par & Familj:

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.