Kris & Sorg

Psykologiskt stöd i kris & sorg och sorgebearbetning.

Start 5 Psykologiskt stöd

Vi upplever alla förluster av något slag någon gång i livet. En förlust kan vara en närståendes svåra sjukdom eller dödsfall, en separation eller en större förändring. Sorg är naturliga reaktioner på en förlust som behöver ges plats och utrymme för att kunna tas om hand och bli till en integrerad del av livet. I en samtalskontakt erbjuds du stöd i den mer akuta sorgefasen och/eller stöd i att öppna upp för och möjliggöra en sorgeprocess. 

Sorgebearbetning är en mer strukturerad behandlingsmetod för dig som önskar bearbeta den smärta som olika förluster genom livet har orsakat. I samtalen får du hjälp att identifiera de förluster som har påverkat ditt liv och hjälp att genomföra vad som behövs för att en bearbetning och läkning ska äga rum; för att den sorg som du bär på ska bli lättare att bära. 

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.