ACT

ACT (Acceptance and Commitment therapy) för vuxna och ungdomar.

Start 5 ACT

Psykoterapi: ACT (Acceptance and Commitment therapy)

I ACT (Acceptance and Commitment therapy) (en tredje vågens KBT) arbetar vi med beteendeförändring för att du ska kunna leva ett liv enligt dina värderingar och din längtan. Vi arbetar för ett mer öppet och tillåtande förhållningsätt till tankar och känslor, till livet och till den smärta som där ibland ingår. Beroende på behov och problematik får du lära dig acceptansstrategier, strategier för att få distans till ohjälpsamma tankemönster, öva förmågan till medveten närvaro (mindfulness) och perspektivtagande, samt med värderingar och riktningen framåt i ditt liv.

Vad metoderna inom KBT-paraplyet har gemensamt är att de är strukturerade och aktiva behandlingsmetoder där behandlare och klient samarbetar enligt en uttalad riktning eller uppsatta mål i enlighet med dina värderingar och behov sin klient. Vi försöker att identifiera, bemöta och ibland hitta nya förhållningssätt till tankar, känslor och beteenden. På så sätt skapas möjligheten till nya sätt att hantera och förhålla sig till upplevda problem, så att dessa inte behöver utgöra ett stort hinder i livet. KBT har ett gott forskningsstöd bland annat för behandling av depressiva syndrom, ångestproblematik och fobier, stress och utmattning, sömnproblematik och beteendeproblematik.

Psykoterapi: CFT (Compassionfokuserad terapi)

CFT (Compassionfokuserad terapi) är en integrativ behandlingsmetod där vi arbetar med att bygga upp en inre trygghet som vi behöver när vi möter olika delar av livet. Vi tränar på att utveckla ett omhändertagande förhållningssätt med värme, förståelse och medkänsla gentemot oss själva och andra. Vi kan arbeta med självkritik, skam, med låg självkänsla och med reglering av känslor.

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en specifik psykologisk behandlingsform för psykisk ohälsa eller svårigheter som en person kan uppleva med sina tankar, känslor eller beteenden. Detta finns många olika terapimetoder, två exempel är KBT och ACT.

Vad gör man i psykoterapi?

I psykoterapi genomförs strukturerade samtal men professionell person, med adekvat utbildning och kompetens för att bedriva denna specifika terapimetod. En behandling kan pågå under en kortare eller längre tid och en plan för detta görs ofta inledningsvis och följs sedan regelbundet upp och utvärderas. Det är av stor vikt att en allians eller en samarbetsrelation utvecklas mellan behandlare och klient.

Vem får utöva psykoterapi?

Psykoterapi får endast utövas av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Vem behöver psykoterapi?

Psykoterapi har en dokumenterad effekt vid flertalet tillstånd såsom vid depression, olika ångesttillstånd, stress och utmattning, sömnproblem, smärta, beteendeproblematik. Psykoterapi kan även vara hjälpsamt vid förlust och sorg, personliga kriser eller samlevnadsproblem. Psykoterapi kan genomföras individuellt, som par och familj eller i grupp beroende på behov samt vad aktuell mottagning erbjuder.