Handledning

Handledning för personal och arbetsgrupper.

Start 5 Handledning

– Metodhandledning
– Processhandledning

Jag har ett samarbete med företaget Lifewise – coaching & consulting (www.lifewise.se) och erbjuder handledningstjänster som deras konsult.  

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Företag:

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.