Välkommen till

Leg. psykolog Therése Burman

Burmans psykologbyrå i centrala Malmö 

Att träffa en psykolog kan vara hjälpsamt när vi möter förändringar, svårigheter eller utmaningar som upplevs som svåra att hantera. När vi känner att våra resurser inte räcker till; våra strategier och förhållningssätt inte fungerar såsom önskvärt; inre upplevelser, tankar och känslor blir svåra att förhålla sig till och vara med; och vi inte förmår att hitta beteenden som fungerar. När glappet mellan livet såsom vi upplever det och det liv som vi värdesätter och önskar att kunna leva blir för stort. Då kan det vara hjälpsamt att träffa en psykolog; för dig som individ, för er som par, familj eller grupp.

Jag är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av psykoterapi enligt metoderna KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and commitment therapy) och psykologiskt stöd vid svåra livshändelser, kris och sorg; vid psykisk ohälsa såsom depressiva symtom, ångesttillstånd och fobier, stress och utmattning, beteendeproblem, sömnproblematik och smärta; vid behov av personlig utveckling och existentiell reflektion; vid behov av parterapi eller vid behov av föräldrastöd.

Jag erbjuder insatser och tjänster för individer, par och familjer samt för företag och grupper. Jag tar i huvudsak emot klienter vid mottagning i Malmö eller i digitala samtal men kan vid behov även möta er vid mottagning i Lomma. 

Välkomna att ta kontakt med mig via mejl, telefon eller via kontaktformuläret här på hemsidan.

Nyhet! Tilldelad avtal för handledningen inom IFO, VO och skola enligt upphandling med Skånes kommuner – Ta gärna kontakt för bokning av handledning med personalgrupper till hösten.

OBS! Mottagningen är inte ansluten till Region Skåne och Vårdval Psykoterapi och kan därför tyvärr inte ta emot dig som önskar psykoterapi enligt remiss.

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.

Vad är psykologi?

Psykologi är vetenskapen om själen, bestående av de två begreppen psyke = själ och logos = lära. Psykologi blev en vetenskaplig disciplin i slutet av 1800-talet, och omfattar beteenden, medvetande, känslor och mentala processer hos människor och grupper. Kunskap inom psykologi används ofta vid utvärdering, diagnosticering och behandling av psykisk ohälsa men också för att lösa olika problem i mellanmänskligt samspel och interaktioner.

Vad är en psykolog?

En psykolog är en person som erhållit psykologexamen efter genomförd psykologutbildning. En psykolog är specialiserad i psykologi. Psykologer kan arbeta inom en mängd olika områden, exempelvis med psykoterapi, organisationspsykologi och neuropsykiatriska utredningar. Alla psykologer som arbetar inom hälso- och sjukvård behöver ha en legitimation. För att erhålla en sådan legitimation behöver psykologen efter psykologexamen göra en PTP; Praktisk tjänstgöring som psykolog. Detta är en ettårig tjänst som ska godkännas av Socialstyrelsen. Leg. psykolog är en skyddad titel och får endast användas av psykologer som innehar en legitimation.

Vad är en legitimation för psykologer?

En legitimation är en handling som utfärdas av Socialstyrelsen som garanterar att personen ifråga har relevant utbildning och kompetens för det yrke som den är legitimerad till att utföra. Legitimationen innebär vissa skyldigheter för den som innehar den, såsom att föra journal, följa etiska riktlinjer och att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (att endast använda sig av behandlingar som i forskning visat sig fungera). Socialstyrelsen ansvarar för tillsyn av legitimerad personal, att se till att de utför sitt arbete på korrekt sätt. Om man som klient upplever sig vara felbehandlad har man möjlighet att anmäla detta till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. IVO gör då en bedömning, och om denna påvisar att behandlaren har brutit mot förpliktelserna som legitimationen innebär kan denna mistas. Detta innebär en kvalitetssäkring och ger en ökad patientsäkerhet jämfört med vård som erbjuds av behandlare utan legitimation, där tillsyn saknas.

Hur tar jag kontakt med en psykolog och hur påbörjas en samtalskontakt?

De flesta privatpraktiserande psykologer erbjuder flera olika kontaktmöjligheter. För att komma i kontakt med Burmans psykologbyrå kan du antingen skicka epost, ringa eller fylla i kontaktformuläret här på hemsidan. När detta är gjort kan du förvänta dig att en snabb återkoppling; antingen samma dag eller inom de närmsta dagarna. Inledningsvis planerar vi för ett första samtalstillfälle. Vid detta genomförs en bedömning och kartläggning av dina svårigheter, dina behov och förväntningar. Ibland kräver denna kartläggning mer än ett samtal för att mynna ut i en plan för en psykologisk behandling eller samtalskontakt. Inledningsvis är det även av största vikt att du som klient får möjlighet att känna efter om du kan trivas och känna dig trygg med psykologen.

Hur mycket kostar ett psykologsamtal?

Priserna för att gå till en privatpraktiserande psykolog kan variera något delvis beroende på psykologens kompetens och erfarenhet och antal år i yrket. Hos Burmans psykologbyrå kostar ett samtal för dig som individ 1175 kr för 45 min och 1475 kr för 60 min. För er som par kostar ett samtal på 60 min 1500 kr. Det är rekommenderat att boka 60 min åtminstone vid det första samtalet vilket brukar kräva mer tid och med par finns det ibland även anledning att förlänga samtalet till 75 min eller 90 min. Priset är reducerat för barn, studenter och unga vuxna under 25 år.