Välkommen till

Leg. psykolog Therése Burman

Burmans psykologbyrå i centrala Malmö 

Att träffa en psykolog kan vara hjälpsamt när vi möter förändringar, svårigheter eller utmaningar som upplevs som svåra att hantera. När vi känner att våra resurser inte räcker till; våra strategier och förhållningssätt inte fungerar såsom önskvärt; inre upplevelser, tankar och känslor blir svåra att förhålla sig till och vara med; och vi inte förmår att hitta beteenden som fungerar. När glappet mellan livet såsom vi upplever det och det liv som vi värdesätter och önskar att kunna leva blir för stort. Då kan det vara hjälpsamt att träffa en psykolog; för dig som individ, för er som par, familj eller grupp.

Jag är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av psykoterapi (KBT & ACT) och psykologiskt stöd vid svåra livshändelser, kris och sorg; vid psykisk ohälsa såsom depressiva symtom, ångesttillstånd och fobier, stress och utmattning, beteendeproblem, sömnproblematik och smärta; vid behov av personlig utveckling och existentiell reflektion; vid behov av parterapi eller vid behov av stöd i föräldraskapet.

Jag erbjuder insatser och tjänster för individer, par och familjer samt för företag och grupper. Jag tar i huvudsak emot klienter vid mottagning i Malmö eller i digitala samtal men kan vid behov även möta er vid mottagning i Lomma. 

Välkomna att ta kontakt med mig via mejl, telefon eller via kontaktformuläret här på hemsidan.

För privatpersoner

Min ambition och önskan är att tillsammans med er som individ, par eller familj skapa ett tillåtande, avslappnat och öppet samtalsklimat där alla olika tankar, känslor och upplevelser får ta plats. Ett samtalsklimat som präglas av värme, respekt, och medkänsla. Jag önskar kunna erbjuda stöd och vara med er i den smärta eller de utmaningar som ni upplever. Och hjälpa er att utveckla de förhållningssätt och färdigheter som ni behöver för att utvecklas och växa i den riktning som ni värderar. Jag vill hjälpa er att utveckla en större självmedkänsla och en större tillit och tilltro till er egen förmåga. Jag erbjuder gärna ett rum för funderingar av existentiell karaktär, där tankar kring tro, liv och död får ta plats. När ni möter mig som psykolog så möter ni en medmänniska som vill finnas med er på en del av er resa genom livet. Det förtroende som ni visar mig vill jag förvalta med stor respekt och ödmjukhet.

För företag & personal

Jag känner ett stort engagemang för och inspireras starkt av att se grupper och individer växa och utvecklas, bygga en större trygghet och tillit, stärka sin kompetens i sin yrkesroll samt självförtroendet i denna. Jag ser det därför som en stor förmån att få erbjuda handledning och konsultation dels i metod och i specifika ärenden dels i grupprocesser och individuell professionsutveckling. Jag arbetar gärna lösnings- och beteendeorienterat, med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt, med fokus på de faktorer som bidrar till välbefinnande. Jag är certifierad användare av Lead Forward och erbjuder strukturerad ledarutveckling enligt denna metod.

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.