Föräldrastöd

Rådgivning och stöd till föräldrar.

Start 5 Föräldrastöd

Alla familjer stöter på olika utmaningar eller problem. Ofta kan dessa hanteras väl inom familjen men vid andra tillfällen kan det finns behov av ett yttre professionellt stöd eller rådgivning till er som föräldrar eller som familj. Följande situationer kan utgöra exempel på detta; svårigheter med kommunikation och konfliktlösning, svårigheter med barnuppfostran, psykisk eller fysisk ohälsa hos någon i familjen, vid kris och sorgeprocesser, vid förändring eller ombildning av familjen med nya familjekonstellationer. Problemen kan finnas mellan er som föräldrar, mellan förälder och barn, mellan syskon eller mer övergripande i hela familjesystemet. I samtalen är barnperspektivet centralt och vi ser till barnets bästa och barnets behov utifrån utvecklingspsykologisk kunskap. Samtalen utgår från ett hälsofrämjande perspektiv med mål och inriktning att välmående och hälsa hos personerna inom familjen ska öka.

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Par & Familj:

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.