Ledarutveckling

Ledarutveckling enligt Lead Forward.

Start 5 Ledarutveckling

Ledarutveckling: Lead forward

Lead Forward är en strukturerad metod för ledarutveckling som bygger på feedback från medarbetarna, vilket benämns som feedforward. Metoden har sin grund i ledarskapsmodellen Full Range Leadership Model vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd. I Lead Forward är fokus på effektivt ledarskap och därför utgår metoden helt och hållet från de beteenden hos ledaren som är förknippade med detta. Lead forward kan utgöra en enskild utvecklingsinsats för en ledare inom er organisation, som ett underlag för chefscoaching eller handledledning eller i samband med ledarskapsutbildning.

Therése Burman
leg psykolog, STP-psykolog i psykoterapi och psykologisk behandling

Företag:

Vid önskemål om kontakt, tidsbokning och prisuppgifter vänligen klicka här. Tänk på att utelämna detaljer av mer privat karaktär när du övergripande beskriver ärendet. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Samtliga tjänster och metoder erbjuds digitalt samt på plats vid mottagning i Malmö och Lomma. Vid digitala samtal genomförs dessa i ett sekretesskyddat program för videosamtal inom hälso- och sjukvård.